Narzędzia ścierne i polerskie na podłożu elastycznym


Ściernice lamelowe talerzowe pdf_icon3.png
Ściernice trzpieniowe listkowe pdf_icon3.png
Ściernice listkowe z otworem i walce pdf_icon3.png
Opaski ścierne i nośniki do opasek ściernych pdf_icon3.png
Wałki szlifierskie i nośniki do wałków szlifierskich pdf_icon3.png
Kapturki, tuleje i nośniki pdf_icon3.png
Krążki ścierne i nośniki pdf_icon3.png
Krążki fibrowe i nośniki pdf_icon3.png
Rolki i arkusze z płótna i włókniny ściernej pdf_icon3.png
Ściernice z grubej włókniny typu AS pdf_icon3.png